2011-03-05 10:00 , En kommentar

Markutkastet vid Tätorpsvägen 58 kommer att bytas ut. Några reservdelar finns tyvärr inte att få tag i. Nytt markutkast är beställt av Envac AB, som är det företag som sköter drift och underhåll.

Arbetet med att byta ut markutkastet kommer med stor sannolikhet att påbörjas om ca 14 dagar.

En kommentar till “En sopsug byts ut”

  1. Samfälligheten Molnflygaren » Blog Archive » Sopsugsnytt 2011-06-16 kl 10:25

    […] Envac, som sköter driften av anläggningen, har under våren bytt ut ett av våra markutkast vid TV 58 (se separat nyhet). […]

Kommentarsfunktionen här på hemsidan har tagits bort, men hör gärna av dig till Styrelsen om du vill kommentera eller diskutera innehållet.
Copyright © 2016 Samfälligheten Molnflygaren, All rights reserved. | Powered by WordPress | Gandhi theme originally by Techblissonline.com with changes by Molnflygaren.