Ang. fiber i området

 

 

 

I dagarna har ett bolag som heter Stadsnätsbolaget skickat ut ett informationsbrev som de följer upp med personliga besök i området. I informationsbrevet ger de intrycket av att vara ett statligt bolag men så är inte fallet. Enligt uppgift kommer de att söka tillstånd hos Lantmäteriet (Ledningsrätt) för att få gräva ner fiberkabel i området. I denna fråga har föreningen veto.

 

Styrelsen rekommenderar fastighetsägarna i Molnflygaren Samfällighetsförening att inte skriva på några avtal med Stadsnätsbolaget. Har ni gjort det kan ni hävda er ångerrätt (två veckor) enligt konsumentköplagen.

 

Enligt stämmobeslut på årsstämman 2017-11-23 skall en fibergrupp bildas för att arbeta med denna fråga. Några medlemmar har i dagsläget anmält sitt intresse för gruppen. Det finns några platser kvar, anmälan går att göra till 28/2.

 

Styrelsens uppfattning är att denna grupp ska få ta fram ett förslag som är billigast och bäst för våra medlemmar. Vi tror att detta bäst uppnås om leverantören och styrelsen samarbetar då kan till exempel befintlig infrastruktur användas och uppgrävning av området undvikas, vilket sannolikt borde påverka priset positivt.

 

Varje medlem bestämmer fortfarande om dom vill ansluta sig till fiber och står därmed för sina egna kostnader. Comhem kommer fortsatt att finnas kvar.

 

 

 

Har du några frågor tveka inte att kontakta styrelsen.

 

Hälsningar Styrelsen

Angående fiber

Hej!

Enligt stämmobeslut 2017, ska en grupp tillsättas för att se över frågan om fiber i vårt område. Delar av styrelsen har bl.a träffat företrädare för företaget Stadsnätsbolaget. Styrelsen har inte skrivit något avtal med bolaget.

Styrelsen avråder att skriva på några papper, som delats ut till hushållen.

Du som vill vara med i gruppen, anmäl dig till styrelsen senast 28/2. Vi planerar att ha 3-4 möten innan 2018 års stämma.

styrelsen@molnflygaren.se

Vattenavstängning 25/1

Torsdag 25/1 mellan kl. 09.00-15.00 sker byte av vattenmätare och annat underhållsarbete i undercentralen. Vatten är då avstängt. Bra att fylla upp vatten i kärl för de som är hemma.

Styrelsen

Plåtarbeten

Garagelängan i södra delen av området, nära träfflokalen , där kommer plåtarbete ske från måndag  10 april och tre dagar framåt, med viss reservation.Anledning till arbetet är läckage och felmonterade plåtar.

De medlemmar som har sina bilar där har redan fått information.

Garagen måste vara utrymda från kl.07.00, för att arbete ska ske så smidigt som möjligt.

Bilar  kan ställas på gästparkering eller annan tillfällig plats, med gästparkeringskort på plats.

Kan bli lite rörigt i området.

Styrelsen

Information från Trygghetsgruppen

Noteringar från Trygghetsgruppens möte 170315 (enl stämmobeslut)

Gruppen består av: Carina Hild (motionären) Mikael Forsman,Olle Cox,Diana Svenneke och Lasse Brodén (ordförande)

 • Hur kan vi öka tryggheten för våra medlemmar?
 • Kan vi förbättra säkerheten?

Vi talade om den sista tidens inbrott och även hur det historiskt sett ut gällande inbrott.

Förhållandevis få inbrott genom åren. Talade även om genomgångstrafiken. En del besvärade av småstölder, urinering och annat.

Vad kan Molnflygaren göra för att öka tryggheten?

 • Förstärkt belysning kring mörka partier i området (Styrelsen har gått igenom med elektriker och beställt utökad belysning)
 • Samverkan med Nytida (Skarpnäcksgården) Regelbundna möten med representant från vår styrelse.(Haft flera möten)
 • Patrullering uppe på Skarpnäcksgården sker nattetid.
 • Nytida har två anställda som vandrar genom vårt område på dagtid.(text Nytida på ryggen)
 • Vi polisanmäler alla försök till inbrott i garage och annan gemensam egendom.
 • Grannsamverkan, nya och ev. flera skyltar. (pågår) Kontakt med Polisen.

* Hålla området snyggt och prydligt

Vad kan vi medlemmar göra?

*Bekanta er med nya och gamla grannar.

*Stöldmärka ägodelar med DNA märkning. Kostnad ca.700:-

*Ta en kvällspromenad i området.

 • Tipsa om personer som uppför sig misstänkt via Facebook
 • Bra om folk som har onda avsikter känner sig iakttagna.
 • Tänd ytterbelysning på fram och baksida (ljussensorer mycket bra)
 • Om ej hemma, informera grannar. Tänd upp inne, en radio som står på kan fungera.
 • Fråga om obekanta personer om ärende eller hälsa på dem.
 • Ring polisen om hot eller annat skulle förekomma.
 • De som inte känner till Facebook och vill ha hjälp, fråga en granne hur det fungerar.
 • Rapportera om stulna cyklar etc. Så de inte ligger och skräpar i området.
 • Larm
 • Vara försiktiga med bilkörning i området. Krypkörning. Säg till  t.ex matleveranser att inte köra in i området med stora bilar.
 • Läs och påverka det som sker runt vårt område.(T.ex biogasutbyggnaden och annat) Bilda grupper.

Ett stort tack till de som deltog denna kväll med många god idéer och tankar kring vårt boende.

Om önskemål finnes så träffas gruppen åter i höst. / Styrelsen

Hämtning av trädgårdsavfall

Ett säkert vårtecken – hämtning av trädgårdsavfall. Första hämtningen sker 4 April.

Föreningen har 8 behållare, där vi kan kasta:

*Blommor

*Gräsklipp,Ogräs och löv

*Mindre mängder fallfrukt

*Ris och små kvistar

Ej plast,jord,krukor eller sten.Stora mängder, t.ex klipp efter en stor häck, kör själv till Högdalen.

Styrelsen

 

 

Mer om mätarbytet

Hej!

Vi kör vidare med vattenmätarbytet! Information om insamling av nycklar delas nu ut i etapperna 8,9 och 11. Var bussiga läs informationen och lämna in er nyckel eller annan information i tid.

Styrelsen

Vattenmätarbytet

Hej!

Arbetet går vidare. Etapp 4 snart klar. Rörmontören går vidare på onsdag  15/3 till etapp 6. Etapp 5 får vänta lite till nästa vecka. För den som har synpunkter, skäll inte på rörmontören, utan vänd er till styrelsen om ni har något negativt att framföra.

Styrelsen

Aktuellt kring mätarbytet

Hej!

Efter mätarbytet är det viktigt att det inte uppstår läckage kring mätare och ev. bytta ventiler.

Vi i styrelsen ser att varje medlem ska dagarna efter mätarbytet hålla utkik efter ev. läckor.

Lägg en tidning under mätarna, se efter någon dag om det visar tecken på något problem.

Om så skulle vara fallet, ring då Uffe på rörfirman 0761418886

Styrelsen