Comhem

Hej!

Comhem har trasslat en del för oss i sommar. Inte helt klarlagt vart felet ligget. Troligtvis ej hos oss i föreningen. Jag har idag åter kontaktat Comhem för att säkerställa att felet inte finns hos oss. Tekniker kommer undersöka all teknik som finns i undercentralen och på andra platser i området.

Styrelsen  utlovas uppföljning av teknikernas besök.

Styrelsen/  Lasse

Fint i området!

Ett stort TACK till alla ungdomar som arbetat och gjort så fint i vårt område denna vecka.

Ett speciellt tack till arbetsledaren Jorun som planerat och organiserat arbetet på bästa sätt. Finns det ogräs kvar någonstans, så är det fritt fram för varje medlem att göra en insats.

Hälsningar från Styrelsen

 

Elavbrott etapp 3

Just nu är det elavbrott i etapp 3. Elektriker är på väg, kl. 18.00

Hälsningar från Lasse

Ungdomsjobbare i Molnflygaren

Som flera medlemmar redan har noterat, har ungdomar boende i området rensat ogräs, klippt buskar och annat denna vecka.

Vi tackar ungdomarna för ett strålande utfört arbete och speciellt till arbetsledaren

Jorun!

TACK!

Slut på lån av Högtryckstvätt, trimmer, motorklippare

Styrelsen har beslutat att vi upphör med utlåning av motorgräsklippare, högtryckstvätt och grästrimmer från föreningen. Anledningen är ,slarv med rengöring vid återlämnandet, trasig utrustning som inte rapporterats.

Dessa redskap används i fortsättningen bara på föreningens gemensamma ytor.

Styrelsen

Comhem

Comhem jobbar med ett fel som påverkar vårt bredband och digital-Tv.

Beräknas vara åtgärdat 2018-06-05 kl 16

Enkät i er brevlåda

Inom kort kommer det en enkät i er brevlåda.

Gäller intresset rörande öppen fiber. Bra om alla kan fylla i den!

Hälsningar från fibergruppen /styrelsen

Häckar runt i området

Hej!

Jag ber boende på Tätorpsvägen se över växtligheten som  breder ut sig över gångbanan. Stora förvuxna häckar utgör en trafikfara för gående och cyklister.

Lämplig utrustning finns att låna genom föreningens hemsida.

Styrelsen/Lasse

GDPR och Molnflygaren

 

GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation). Den ersätter PuL vilket är den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Molnflygaren samfällighetsförening behandlar endast personuppgifter så som fastighet, fastighetsägare, personnummer, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter lagrar vi och behandlar för att kunna ge medlemmar information, bjuda in till stämma och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

Molnflygaren samfällighetsförening behandlar endast personuppgifter, lagrar, använder för kommunikation och debitering, som baseras på föreningens stadgar som i detta sammanhang kan ses som ett avtal, vilket betyder att medlemsregistret baseras på avtal. Personuppgifterna används endast för samfällighetens arbete och lämnas inte vidare.

Molnflygaren tar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna vidmakthålla den verksamhet som ska bedrivas inom samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med medlemmar inom samfälligheten. Molnflygaren tillämpar i detta sammanhang uppgiftsminimering och inga andra personuppgifter än de ovan nämnda registreras.

Molnflygaren sparar personuppgifter så länge som en medlem står registrerad på en fastighet och så länge som samfälligheten i något hänseende är rapporteringsskyldig.

Molnflygaren har för avsikt att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt i medlemsregistret. Vi uppmanar därför samtliga medlemmar att meddela styrelsen om några uppgifter ändras så som exempelvis avflyttning alternativt nytt telefonnummer.

För att hantera samfällighetens bokslut och löpande debitering/fakturering samarbetar samfälligheten sedan många år tillbaka med Wällstedts Redovisningsbyrå AB, http://www.wallstedts.se, som är specialiserade på ekonomitjänster för bl.a föreningar. Det är också Wällstedts Redovisningsbyrå AB som varje kvartal sänder ut betalningsinformation för periodens medlemsavgifter.

Styrelsen i Molnflygaren

 

Transportvagnar i området

Våren är här och även våra två transportvagnar är på väg att utplaceras.

Huvudsyftet är att förebygga olyckor och öka säkerheten för alla.

Perfekt att transportera egna saker från bil-hem etc.

Hälsningar från Styrelsen