Fibergruppen

Årsmötet 2017 beslutade att en Fibergrupp skulle tillsättas. (snabbt och modernt fibernät för internet m.m.)Arbetet är nu igång.

Vi har som målsättning att kunna presentera ett förslag till höstens stämma. Gruppen består av följande personer: Git Fredriksson,Per Ahlström Claes Langenborg, Micke Larsson och från styrelsen, Mats Eriksson, Tomas Rothlin och Lasse Brodén.

Styrelsen

Tack!

Tack till alla medlemmar som hjälpt till att göra vårt område så fint på städ och fixardagen! (eller dagarna innan)

Avgörande hur det ser ut i vårt område, är beroende på din insats.

Hälsningar från Styrelsen /Lasse

 

Städ och fixardag Lördag 21/4

Hej!

Städ och fixardag, lördag 21 April. Vet du inte vad du ska göra eller är ni nyinflyttade?

Tala med din etapprepresentant eller granne

Vid 13-tiden finns styrelsen på plats, vid lekplatsen intill träfflokalen. Grill på plats.

Välkomna önskar styrelsen!

HLR-kurs

På onsdag den 11/4 är det HLR-kurs kl 18.30. Det finns platser kvar! Anmäl dig till styrelsen@molnflygaren.se

Sandsopning i sikte!

Sandsopning kommer att ske den 16/4. Bra om ni kan hjälpa  våren lite på traven genom att gräva/hacka i kvarstående snödrivor och  som finns lite här och där. Sopa gärna framför garage och på andra lämpliga ställen, så sandsoparen lättare kommer åt.

Hälsningar från styrelsen

Fiber

Hej!

Samtliga medlemmar kommer inom kort att få ett brev från  stadsnätsbolaget . De kommer att göra sken av att vi är bortkopplade från fiber för evigt. Borta från deras regionala program osv.

Så är ju inte fallet. Vi står fast vid tidigare stämmobeslut. Låt oss utreda frågan i lugn och ro.

Hälsningar från Styrelsen /Ordf.  Lasse Brodén

Ang. fiber i området

 

 

 

I dagarna har ett bolag som heter Stadsnätsbolaget skickat ut ett informationsbrev som de följer upp med personliga besök i området. I informationsbrevet ger de intrycket av att vara ett statligt bolag men så är inte fallet. Enligt uppgift kommer de att söka tillstånd hos Lantmäteriet (Ledningsrätt) för att få gräva ner fiberkabel i området. I denna fråga har föreningen veto.

 

Styrelsen rekommenderar fastighetsägarna i Molnflygaren Samfällighetsförening att inte skriva på några avtal med Stadsnätsbolaget. Har ni gjort det kan ni hävda er ångerrätt (två veckor) enligt konsumentköplagen.

 

Enligt stämmobeslut på årsstämman 2017-11-23 skall en fibergrupp bildas för att arbeta med denna fråga. Några medlemmar har i dagsläget anmält sitt intresse för gruppen. Det finns några platser kvar, anmälan går att göra till 28/2.

 

Styrelsens uppfattning är att denna grupp ska få ta fram ett förslag som är billigast och bäst för våra medlemmar. Vi tror att detta bäst uppnås om leverantören och styrelsen samarbetar då kan till exempel befintlig infrastruktur användas och uppgrävning av området undvikas, vilket sannolikt borde påverka priset positivt.

 

Varje medlem bestämmer fortfarande om dom vill ansluta sig till fiber och står därmed för sina egna kostnader. Comhem kommer fortsatt att finnas kvar.

 

 

 

Har du några frågor tveka inte att kontakta styrelsen.

 

Hälsningar Styrelsen

Angående fiber

Hej!

Enligt stämmobeslut 2017, ska en grupp tillsättas för att se över frågan om fiber i vårt område. Delar av styrelsen har bl.a träffat företrädare för företaget Stadsnätsbolaget. Styrelsen har inte skrivit något avtal med bolaget.

Styrelsen avråder att skriva på några papper, som delats ut till hushållen.

Du som vill vara med i gruppen, anmäl dig till styrelsen senast 28/2. Vi planerar att ha 3-4 möten innan 2018 års stämma.

styrelsen@molnflygaren.se

Vattenavstängning 25/1

Torsdag 25/1 mellan kl. 09.00-15.00 sker byte av vattenmätare och annat underhållsarbete i undercentralen. Vatten är då avstängt. Bra att fylla upp vatten i kärl för de som är hemma.

Styrelsen