Mark- och materialansvarig

Du kan se vilka som är mark- och materialansvariga på listan med förtroendevalda.

Kryssa för det du vill låna. Räkna med ca tre dagars framförhållning, eller mer vid semestertider. Små skottkärror finns i etapperna 4, 6 och 11

Namn (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Telefon (obligatoriskt)

Meddelande

Kryssa för vad du vill låna
 Rullbar byggnadsställning (ca 7 m hög)
 Stor skottkärra 1
 Stor skottkärra 2
 Stege 1
 Stege 2 (som når ca 8 m)
 Högstryckstvätt (fabrikat KÄRCHER) med trallrengörare T-Racern för bl.a. rengörning av trätrall
 Borrmaskinsdriven viska för rengörning av ventilationskanaler
 Eldriven häcksax
 Tryckspruta för tvättmedel (lämplig för fasadtvätt vid ommålning)
 Grästrimmer
 Grep 1
 Grep 2
 Teleskåpsbusksax (30 mm)
 Busksax (50 mm)
 Hängrensare
 Mossrivare
 Snösläde 1
 Snösläde 2
 Snösläde 2
 Snösläde 3
 Snösläde 4
 Snösläde 5
 Ishacka 1
 Ishacka 2
 Snöraka för tak 1
 Snöraka för tak 2
 Snöraka för tak 3
 Snöraka för tak 4