Angående fiber

Hej!

Enligt stämmobeslut 2017, ska en grupp tillsättas för att se över frågan om fiber i vårt område. Delar av styrelsen har bl.a träffat företrädare för företaget Stadsnätsbolaget. Styrelsen har inte skrivit något avtal med bolaget.

Styrelsen avråder att skriva på några papper, som delats ut till hushållen.

Du som vill vara med i gruppen, anmäl dig till styrelsen senast 28/2. Vi planerar att ha 3-4 möten innan 2018 års stämma.

styrelsen@molnflygaren.se

Vattenavstängning 25/1

Torsdag 25/1 mellan kl. 09.00-15.00 sker byte av vattenmätare och annat underhållsarbete i undercentralen. Vatten är då avstängt. Bra att fylla upp vatten i kärl för de som är hemma.

Styrelsen

Arbetsgrupp kring fiber

Enl. beslut från 2017 årsmöte ska en arbetsgrupp tillsättas för att se över frågan kring möjligheten med fiber (snabbt internet) i samfälligheten.

Höra av dig till styrelsen om du har kunskap kring detta och vill deltaga. Kan bli 3-4 möten under året.

Hälsningar från Styrelsen

Snöröjning

Hej!

Nu har vi åter fått vinter i vårt område. Allt kring snöröjning och sandning sköts av Trivselträdgårdar, vår nya entreprenör.

Styrelsen har gått igenom vart snön kan läggas upp sedan tidigare. Synpunkter vart snövallar hamnar, vart snön läggs på hög, ska skickas till styrelsen med e-post. Kom ihåg att det är trångt i området.

Den personen som plogar ska få göra sitt jobba fred och inte bli avbruten, verbalt attackerad eller på annat sätt utsättas för oförskämdheter.

Styrelsen

Sandsopning!

Sandsopningen kommer att ske i helgen istället för idag fredag pga hög arbetsbelastning hos entreprenören

 

Mvh Styrelsen