Bredband

I dagsläget är det upp till varje enskild fastighet att teckna avtal med någon leverantör för bredband.

Alla hus i samfälligheten har fått uttag installerade från Com Hem, s k “Tre hål i väggen”, vilket gör det möjligt att beställa bredband via kabelnätet från dem.