Anvisningar för delägare

Anvisningarna är en hjälp för dig som bor i samfälligheten Molnflygaren. Ursprungligen skapades de för att det ska vara lätt att få en överblick av de beslut som fattats genom åren på den årliga stämman.

Filerna är skyddade. Använd koden till miljöstugan som både användarnamn och lösenord.

Ladda ner Acrobat Reader