Energideklaration

Som en hjälp för upprättande av Energideklaration:

Våra hus har under dom senaste 10 åren i snitt förbrukat 11,37 MWh/år och hus, varav 24 % är för uppvärmning av varmvatten och 76 % är för själva uppvärmningen.