Copyrightinfo

Information om vilka regler som gäller materialet på denna hemsida.

För allt material inom molnflygaren.se gäller copyright, såvida inget annat särskilt anges. Det innebär att upphovsrättslagen gäller. Den är mycket omfattande och gäller i princip alla typer av ljud, texter, artiklar, teckningar, bilder, grafik m m.

Material från molnflygaren.se får enbart användas för privat bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring eller kommersiellt utnyttjande av materialet får endast ske efter tillstånd av molnflygaren.se eller respektive upphovsman. Detta innebär alltså att man INTE får ta tex. en bild eller en text från molnflygaren.se och publicera den på sin egen hemsida.

Vid inlägg i diskussionsgrupper, chats eller debatter, där deltagarna själva bidrar med inlägg, får användaren enbart lägga in material som han/hon själv har upphovsrätt till eller har inhämtat tillstånd att använda. En användare som lägger in material i sådana sammanhang medger därmed också att materialet får lagras och spridas elektroniskt.

Brott mot upphovsrättslagen kan straffas med böter eller fängelse i högst två år.

Denna information finns tillgänglig för alla besökare av molnflygaren.se. Varje användare anses därför ha tagit del av informationen.

Har du frågor? Kontakta styrelsen!