Kabel-TV

Allmänt

Molnflygaren har ett kabel-TV nät som vi äger och förvaltar själva. Samfällighetens har avtal med Com Hem AB om service och underhåll samt distribution av TV- och radiosignaler i nätet. Samtliga fastigheter är anslutna med ett visst grundutbud av kanaler. Kabel-TV avgiften är inbakad i samfällighetsavgiften.

Kabel-TV nätet installerades i samband med att området byggdes 1984-85 och vårt nät tillhör därmed de äldsta näten i Stockholm.

Under hösten 2007 genomförde Com Hem en uppgradering av förstärkarstationerna vilket innebär att alla fastigheter har fått s k “tre-hål-i-väggen”.

Framtiden

En arbetsgrupp, kallad bredbandsgruppen, är tillsatt som har till uppgift att utreda eventuell uppgradering av själva nätet inom de närmaste åren. Är du intresserad av att delta? Kontakta styrelsen.

Utökat utbud

Om du är intresserad av att öka antalet kanaler så var god kontakta Com Hem .

Felanmälan

Felanmälan görs till styrelsen som i sin tur kontaktar Com Hem.
Kundtjänst fastighetsägare: 020-91 00 89, vardagar 09:00-16:30.
Felanmälan: 020-55 00 00

Leverantör

comhem.jpg