Det utgår arvode till de förtroendevalda inom samfälligheten.

Beloppen nedan gäller per år tills vidare.

Styrelsen

Funktion Grundarvode Mötesarvode
Ordförande 20 000 kr 1 000 kr
Sekreterare 10 000 kr 1 000 kr
Kassör (ledamot 1) 20 000 kr 1 000 kr
Ledamot 2 4 000 kr 1 000 kr
Ledamot 3 4 000 kr 1 000 kr
Suppleant 1 3 000 kr 1 000 kr
Suppleant 2 3 000 kr 1 000 kr
Suppleant 3 3 000 kr 1 000 kr

Övriga funktioner

Funktion Arvode
Revisor 1 3 000 kr
Revisor 2 3 000 kr
Revisorsuppleant 500 kr
Lokalansvarig 5 000 kr
Mark-& materialansvarig 9 000 kr
P-hyres”grupp” 1 3 000 kr
P-hyres”grupp” 2 3 000 kr
IT-ansvarig 3 000 kr
Kommentarsfunktionen här på hemsidan har tagits bort, men hör gärna av dig till Styrelsen om du vill kommentera eller diskutera innehållet.
Copyright © 2016 Samfälligheten Molnflygaren, All rights reserved. | Powered by WordPress | Gandhi theme originally by Techblissonline.com with changes by Molnflygaren.