Etapprepresentanter

Etapprepresentanter 2017

Etapp Representant Adress
1 Peter Stark TV 144
2 Andrzey  Tarkowski TV 31
3 Åsa Warg TV 214
4 Tuula & Stefan Dahlin TV 168
5 Roland Amani TV 130
6 Tommy Petersson TV 118
7 Lucyna Sado TV 52
8 Minya Shen & Mats Ögren SGV 83
9 Magnus Molander TV 68
10A Mikael Larsson SGV 49
10B Arne Torbjörn Israelsson & Monica Axberg TV 24
11 Leif Eriksson SGV 31

 

Bakgrund

Området var redan från början indelat i 11 byggområden med ca 8-21 radhus i varje etapp. Under nybyggnadsperioden 1985-86 fanns ett stort behov för byggherren SMÅA att introducera den blivande samfälligheten i förvaltningsarbetet. Dessa 11 etapprepresentanter utsågs under augusti 1986 till föreningens första styrelse (interimsstyrelse). Den första valda styrelsen utsågs under senare delen av 1986. Den första styrelseordföranden var Hans Svensson (t.o.m februari 1988).

Det insågs på ett tidigt stadium att styrelsen själv inte hade någon möjlighet att hålla sig a jour med vad som hände i de olika delarna varför systemet med ”etapprepresentanter” fick kvarstå.

Dessa utses inom etappen och ansvarar för att det egna etappområdet sköts enligt föreningens riktilinjer.

Mer information om etapprepresentanterna hittar du i våra anvisningar.