Träfflokalen

Användbara länkar

Allmänt

Föreningen har en träfflokal som medlemmarna kan få tillgång till. Träfflokalen är på ca 60 kvadratmeter. I anslutning till lokalen finns ett pentry och en toalett. Pentryt har spis, mikrovågsugn, kyl och diskmaskin. Porslin och bestick finns samt bord och stolar. Musikanläggning finns också. Lokalen lämpar sig mycket väl för träffar av olika orsaker.

Bokning

För att boka träfflokalen kontaktas lokalansvariga – vilka de är kan du se på sidan Förtroendevalda & funktionärer. Medlem som lånar lokalen ska skriva på en ansvarsförbindelse och betala en deponiavgift om 500:- till de lokalansvariga som återfås om inget finns att erinra – se nedan.

OBS! Endast registrerad medlem i delägarfastighet får underteckna denna ansvarsförbindelse. Nyckel får ej utlämnas till någon som ej är registrerad medlem.

Följande ska iakttas av medlem som undertecknat detta hyresavtalet/ansvarsförbindelsen:

  • Högst 30 personer får samtidigt vistas i lokalen.
  • Förhindra uppkomst av brand genom exempelvis tända ljus, marschaller, m.m.
  • Medlemmar i närområdet får inte störas. Vid klagomål kommer den som undertecknat  hyresavtalet/ansvarsförbindelsen att få gå i svaromål.
  • Vid s.k. ”Ungdomsfester” är den som undertecknat hyresavtalet/ansvarsförbindelsen skyldig att då och då kontrollera att allt står rätt till d.v.s. besöka träfflokalen för att få visshet om detta.
  • Nedskräpning och förorening i området runt träfflokalen är inte tillåtet. Om uppsnyggning inte sker kommer återbetalning av given depositionsavgift att reduceras eller inte att ske.
  • Om städning av lokalens utrymmen och diskning av porslin/bestick inte utförts tillräckligt noggrant kommer återbetalning av given depositionsavgift att reduceras eller inte att ske.

Inom träfflokalen finns anslaget de ordningsregler som gäller. Dessa skall respekteras.

Kostnad

Det kostar 100 kr att hyra lokalen. Depositionen är på 500 kr, så 600 kr ska lämnas till lokalansvarig då hyresavtalet/ansvarsförbindelsen skrivs under av medlemmen i samband med att nycklar hämtas.

Depositionen på 500 kr återlämnas i normalfallen d.v.s. om städning, diskning har utförts på ett tillfredsställande sätt. Även inredning och inventarier ska vara intakta, om inte så får ansvarig medlem själv bekosta eller reparera det som gått sönder.

Ansvar

Då alla aktiviteter i träfflokalen är att betrakta som privata tillställningar är det alltid medlem som har undertecknat hyresavtalet/ansvarsförbindelsen, som ansvarar för brandsäkerheten samt utrymning i händelse av brand.