Slut på lån av Högtryckstvätt, trimmer, motorklippare

Med anledning av att utrustning  kommer åter i smutsigt eller i trasigt skick (utan att säga till) gör att styrelsen beslutat att upphöra med att låna ut högtryckstvätten (nu trasig) batteri- el trimmer samt motorgräsklipparen.

Dessa redskap används i fortsättningen bara på föreningens gemensamma ytor.

Styrelsen