Det behövs folk till styrelsen. Om du är intresserad, hör av dig till valberedningen snarast.

itansvarig2Molnflygaren behöver en ny IT-ansvarig som kan förvalta hemsidan och övrig IT inom samfälligheten.

Om du är intresserad, hör av dig till valberedningen. Du kan också kontakta nuvarande IT-ansvarig (John Harelius) om du har frågor eller funderingar över vad rollen innebär.

Molnflygarens styrelse har en vakans. Om du vill anmäla eget intresse eller föreslå någon annan som du tror kan passa, kontakta valberedningen eller Maria Langell.

Skarpnäcks sopsugssamfällighetsförening hade årsmöte den 23 maj. Anders Fridh och Naida Mattsson omvaldes på nytt till ledamot respektive suppleant.

Vår förening kommer att under 2011 att debiteras en kostnad om ca 414 000 kronor för sopsugsverksamheten. Bokslutet för 2010 visade på ett överskott om ca 549 000 kronor. Summan överfördes till förnyelse- och underhållsfonden.

Envac, som sköter driften av anläggningen, har under våren bytt ut ett av våra markutkast vid TV 58 (se separat nyhet).

I helgen gick etapprepresentanterna och läste av vattenmätaren i alla hus i respektive etapp. Skulle det av någon anledning inte ha skett hos dig, hör av dig till din etapprepresentant eller kassören.

På sidan med förtroendevalda finns nu bild på nästan alla.

Här kan du också se vilka funktioner de innehar och hur länge de har mandat. Här finns även en lista med etapprepresentanter.

Se mer på sidan Förtroendevlada.

Sidan är skyddad med lösenord och som vanligt är det koden till miljöstugan som gäller.

Molnflygarens styrelse söker nu en suppleant. En av suppleanterna i styrelsen har bytt till att fylla den tidigare vakanta platsen som ledarmot så vakansen gäller nu alltså en plats som suppleant.

Om du vill anmäla eget intresse eller föreslå någon annan som du tror kan passa, kontakta valberedningen.

Molnflygarens styrelse behöver ytterligare en ledarmot. Om du vill anmäla eget intresse eller föreslå någon annan som du tror kan passa, kontakta valberedningen.

På årsstämman 28 oktober var det som vanligt en del förändingar bland de förtroendevalda i bl a styrelsen, bland revisorerna och valberedningen. Vi har också fått nya träfflokalansvariga.

Förtroendevalda finns listade på sidan Förtroendevalda som nu alltså har uppdaterats efter dessa förändringar.  Sidan är skyddad med lösenord – använd koden till miljöstugorna.

Telefon: 08-724 38 46. Du kan se vilka som är mark- och materialansvariga på listan med förtroendevalda.

Namn (obligatoriskt)

E-post (obligatoriskt)

Meddelande

Copyright © 2016 Samfälligheten Molnflygaren, All rights reserved. | Powered by WordPress | Gandhi theme originally by Techblissonline.com with changes by Molnflygaren.