2012-03-12 18:28 , , En kommentar

Med de nya garageportarna kan man låsa utan att använda nyckeln. Det är mycket smidigt då man kan stoppa undan garagenyckeln när man väl öppnat. Gör såhär:

  1. Lås upp och dra ut nyckeln.
  2. Öppna garagedörren.
  3. Vrid tillbaka handtaget och lås med den lilla sprinten på insidan av garaget (se film).
  4. Stäng garagedörren genom att bara skjuta igen den.
  5. Kontrollera att det är låst.

Här är en film som demonstrerar det hela.

I föreningens underhållsplan finns avsatt 1,5 milj för byte av garageportar år 2012.

På årsstämman den 27 oktober kommer styrelsen med en framställan om detta. Styrelsen kommer också att presentera olika offerter.

Ännu ett anbud har kommit in avseende våra garageportar. Vi har nu två anbud, ett från vardera Garageportexperten och från Normstahl.

Bakgrunden är att våra garageportar börjar bli gamla och ska bytas ut. Läs mer om detta i styrelseprotkollet från 4 april 2011.

Copyright © 2016 Samfälligheten Molnflygaren, All rights reserved. | Powered by WordPress | Gandhi theme originally by Techblissonline.com with changes by Molnflygaren.