2011-04-02 20:08 Ingen kommentar

Nästa vecka kommer Niklasson med sin sopmaskin och sopar gatorna i området. Om ni sopar ut grus från kanterna, eller sopar rent utanför ert hus, undvik att sopa ihop gruset i högar eftersom sopmaskinen kan ta skada av dessa.

Mark- och materialansvariga Stig och Naida har kontaktat Niklasson och beställt sopning av området. Det kommer ske vecka 15, alltså veckan efter städdagen alltså samma vecka som städdagen.

Passa gärna på att sopa fram gruset från kanter och hörn, så kan maskinen ta det också.

2010-04-23 16:26 Ingen kommentar

Den del av området som missades i måndags har sopats nu på eftermiddagen så nu ska hela vårt område vara fritt från vinterns sand.

Idag har Nicklasson varit här och sopat bort gruset från gatorna i området.

Sandsopning av gatorna i området är beställd och kommer ske så snart vädret tillåter.

Copyright © 2016 Samfälligheten Molnflygaren, All rights reserved. | Powered by WordPress | Gandhi theme originally by Techblissonline.com with changes by Molnflygaren.