Det behövs folk till styrelsen. Om du är intresserad, hör av dig till valberedningen snarast.

Vill du arbeta i Molnflygarens styrelse? Valberedningen söker nya medlemmar i styrelsen nu inför årsstämman. Hör av dig till valberedningen eller kontakta Maria Langell direkt om du är intresserad.

Molnflygarens styrelse har en vakans. Om du vill anmäla eget intresse eller föreslå någon annan som du tror kan passa, kontakta valberedningen eller Maria Langell.

Vi söker nya lokalansvariga och en ny suppleant till styrelsen. Du kan höra av dig till valberedningen både om du är intresserad själv eller har tips på personer du tycker skulle passa för uppgifterna.

Årsstämman närmar sig. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller på annat sätt hjälpa till i föreningen? Just nu söker vi lokalansvariga (två stycken) och en suppleant till styrelsen.

Hör av dig till valberedningen om du är intresserad, vill veta mer eller känner någon som du tror kan passa.

Årsstämman närmar sig. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller på annat sätt hjälpa till i föreningen? Hör av dig till valberedningen.

I föreningens underhållsplan finns avsatt 1,5 milj för byte av garageportar år 2012.

På årsstämman den 27 oktober kommer styrelsen med en framställan om detta. Styrelsen kommer också att presentera olika offerter.

Snart är det dags för årsstämma. Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Hör av dig till valberedningen!

Molnflygarens styrelse söker nu en suppleant. En av suppleanterna i styrelsen har bytt till att fylla den tidigare vakanta platsen som ledarmot så vakansen gäller nu alltså en plats som suppleant.

Om du vill anmäla eget intresse eller föreslå någon annan som du tror kan passa, kontakta valberedningen.

Nu finns protokoll från styrelsemötet som hölls 5 september 2010 på sidan Styrelseprotokoll. Även protokoll från det konstituerande styrelsemötet som hölls efter stämman 28 oktober finns nu där.

Copyright © 2016 Samfälligheten Molnflygaren, All rights reserved. | Powered by WordPress | Gandhi theme originally by Techblissonline.com with changes by Molnflygaren.