Den 1 mars ska Fortum byta flödesmätare i vår fjärrvärmecentral. Detta kommer innebära ett kortare avbrott i fjärrvärmeleveransen (normalt kortare än 30 minuter).

2010-10-13 21:20 , 2 kommentarer

Offerten för mätning av varmavatten och energi från EcoGuard som nämns i kallelsen till stämman finns nu att läsa på sidan Dokument (se längst ner under “Offerter”).

Du kan läsa mer om individuell energimätning i Rapporten från Energimyndigheten.

Det expanderingskärl vi har i undercentralen behöver allt oftare få lite påfyllning och vi misstänker således en vattenläcka någonstans i vårt värmesystem. En första felsökning kommer att ske nu på tisdag, 25 maj, med genomsökning i grunderna. De som har nedgång på sin tomt har, eller kommer idag, att få en lapp med information om detta.

Håll gärna ögonen öppna i området efter förändringar i marken som kan tyda på vattenansamling.

Copyright © 2016 Samfälligheten Molnflygaren, All rights reserved. | Powered by WordPress | Gandhi theme originally by Techblissonline.com with changes by Molnflygaren.