2012-03-12 18:28 , , En kommentar

Med de nya garageportarna kan man låsa utan att använda nyckeln. Det är mycket smidigt då man kan stoppa undan garagenyckeln när man väl öppnat. Gör såhär:

  1. Lås upp och dra ut nyckeln.
  2. Öppna garagedörren.
  3. Vrid tillbaka handtaget och lås med den lilla sprinten på insidan av garaget (se film).
  4. Stäng garagedörren genom att bara skjuta igen den.
  5. Kontrollera att det är låst.

Här är en film som demonstrerar det hela.

Snöröjningen har pågått för fullt under dagen. Idag har det varit ganska mycket hårt packad snö.

Copyright © 2016 Samfälligheten Molnflygaren, All rights reserved. | Powered by WordPress | Gandhi theme originally by Techblissonline.com with changes by Molnflygaren.