Elavbrott i etapp 6 under dagen

En fas försvinner, proppar har bytts ut men problemet fortsätter. Elektriker är tillkallad, kommer imorgon lördag för att förhoppningsvis lösa problemet.

12.00. Problemet löst av El Stewe. Om det är problem med gemensam el, kontakta styrelsen i första hand!

Styrelsen

IP Only – aktiverade hushåll

Byggchefen meddelar att följande hushåll blivit aktiverade och nu kan nyttja anslutningen.
Man vill också poängtera vikten av att inte bryta strömmen vid fibermodemet, då kan aktivering inte ske.

Skarpnäcks gårdsväg 11

Skarpnäcks gårdsväg 13 

Skarpnäcks gårdsväg 17 

Skarpnäcks gårdsväg 19 

Skarpnäcks gårdsväg 23 

Skarpnäcks gårdsväg 25 

Skarpnäcks gårdsväg 27 

Skarpnäcks gårdsväg 29 

Skarpnäcks gårdsväg 31 

Skarpnäcks gårdsväg 33 

Skarpnäcks gårdsväg 35 

Skarpnäcks gårdsväg 37 

Skarpnäcks gårdsväg 39 

Skarpnäcks gårdsväg 43 

Skarpnäcks gårdsväg 45 

Skarpnäcks gårdsväg 47 

Skarpnäcks gårdsväg 49 

Skarpnäcks gårdsväg 51 

Skarpnäcks gårdsväg 55 

Skarpnäcks gårdsväg 57 

Skarpnäcks gårdsväg 59 

Skarpnäcks gårdsväg 61 

Skarpnäcks gårdsväg 63 

Skarpnäcks gårdsväg 65 

Skarpnäcks gårdsväg 67 

Skarpnäcks gårdsväg 69 

Skarpnäcks gårdsväg 71 

Skarpnäcks gårdsväg 73 

Skarpnäcks gårdsväg 75 

Skarpnäcks gårdsväg 77 

Skarpnäcks gårdsväg 79 

Skarpnäcks gårdsväg 81 

Skarpnäcks gårdsväg 83 

Tätorpsvägen 100 

Tätorpsvägen 104 

Tätorpsvägen 106 

Tätorpsvägen 108 

Tätorpsvägen 110 

Tätorpsvägen 112 

Tätorpsvägen 116 

Tätorpsvägen 118 

Tätorpsvägen 120 

Tätorpsvägen 122 

Tätorpsvägen 124 

Tätorpsvägen 126 

Tätorpsvägen 128 

Tätorpsvägen 12A

Tätorpsvägen 12B 

Tätorpsvägen 130 

Tätorpsvägen 134 

Tätorpsvägen 136 

Tätorpsvägen 138 

Tätorpsvägen 14A 

Tätorpsvägen 14B 

Tätorpsvägen 16 

Tätorpsvägen 18 

Tätorpsvägen 22 

Tätorpsvägen 24 

Tätorpsvägen 30 

Tätorpsvägen 32 

Tätorpsvägen 34 

Tätorpsvägen 36 

Tätorpsvägen 40 

Tätorpsvägen 42 

Tätorpsvägen 44 

Tätorpsvägen 46 

Tätorpsvägen 48 

Tätorpsvägen 52 

Tätorpsvägen 54 

Tätorpsvägen 58 

Tätorpsvägen 62 

Tätorpsvägen 64 

Tätorpsvägen 66 

Tätorpsvägen 68 

Tätorpsvägen 70 

Tätorpsvägen 72 

Tätorpsvägen 74 

Tätorpsvägen 76 

Tätorpsvägen 78 

Tätorpsvägen 80 

Tätorpsvägen 82 

Tätorpsvägen 84 

Tätorpsvägen 86 

Tätorpsvägen 88 

Tätorpsvägen 90 

Tätorpsvägen 92 

Tätorpsvägen 96

Vid frågor kontakta IP Only.

Vad händer med sopsugen?

Medlemsinformation från styrelsen för Sopsug i Skarpnäck SamfällighetsföreningMottagare – sopsamfällighetens medlemsorganisationerAngående den rådande situationenUnder perioden fram till den 10 januari 2021 har Sopsam aktiverat extra ronderingar, dvs en utökad bemanning för kontroll och städning runt utställda sopkärl och containers i Skarpnäck. Detta är dock en temporär åtgärd för att få det rent och fint fram till Trettondagen. Extra bemanning innebär extra kostnader varför vi vänder oss till er, samtliga delägare, med uppmaning om att sprida följande information till sina boende, anställda, kunder och leverantörer:Det är förbjudet att lämna hushållssoporna utanför de utställda plastkärlen respektive containrarna. Locken på kärlen samt luckorna till containers ska hållas stängda. Soppåsar ska vara knutna och får fördelas jämnt över samtliga utställda kärl. Kärl får inte fyllas över brädden. Är det närmaste sopkärlet fyllt får man gå till ett annat, alternativt avvakta tills tömning har sket. Sopor som råkar trilla ut får man plocka upp. Vuxna och friska ska hjälpa äldre och rörelsehindrade. Alla ska hjälpas åt att hålla det städat och fint där man bor eller jobbar.  Beträffande grovsopor och källsorterade fraktioner – samma regler gäller även här – inget avfall utanför sopkärlen som står i miljöstugorna. Allt som lämnas utanför debiteras separat och innebär extra utgifter för fastighetsägaren. Blanda inte ihop fraktionerna. Håll det rent och fint i miljöstugorna.Vänligen sprid detta budskap vidare genom att annonsera vid sopstationer, på anslagstavlor, i allmänna utrymmen, på hemsidor och på sociala medier. Det är vår gemensamma sak att värna för vår stadsdel, vår boendemiljö och vår ekonomi.Angående sopsugsanläggningenSopsams styrelse har enhälligt beslutat att sätta all fokus på att inför kommande årsstämman ta fram förslag för renovering av sopsugsanläggningen.Beslutet grundar sig på 3 separata utredningar. Två juridiska, beställda av Sopsam och en teknisk, beställd av 9 oberoende bostadsrättsföreningarna. De juridiska har utrett möjligheterna att ändra anläggningsbeslutet, alternativt upplösa samfällighetsföreningen, medan den tekniska har kartlagt möjligheterna till alternativa sophanteringslösningar i Skarpnäck.De slutsatser som utredarna kommit fram till kunde sammanfattas enligt följande:Möjligheten att få anläggningsbeslutet upphävt är begränsad, särskilt om det finns fortsatt behov för flera fastigheter medan annan lösning för dessa fastigheter inte är möjlig. Ändringar av anläggningsbeslutet är möjliga om synnerliga skäl föreligger och om samtliga delägare är överens. Om delägarna inte är överens så krävs en både dyr och långdragen omprövningsprocess. I och med att stadsdelen är planerad och byggd för stationär sopsug som insamlingssystem så finns det begränsade möjligheter att ersätta det med andra system. Olika kvarter har olika förutsättningar men för de flesta skulle konsekvenserna bli negativa (orimligt långa avstånd för avfallslämnare, betydligt fler tunga transporter i området, riskabla hämtningsförhållanden samt höga anläggnings- och driftkostnader). Inte heller mobil sopsug kan sägas utgöra ett bra alternativ på grund av de höga anläggningskostnaderna. Konsulternas bedömning blev därför att rimliga alternativ till stationär sopsug saknas.Det fattade beslutet innebär att det råder handlingsberedskap och att projekteringsarbetet har startat. Under projekteringsarbetet kommer extern konsulthjälp att upphandlas. Samtidigt pågår en översyn av samtliga befintliga kontrakt inklusive grovsopsavtalet med Bodab.Tre arbetsgrupper har bildats – den ekonomiska, den tekniska och den administrativa. Arbetsgrupperna kommer att hantera den löpande verksamheten inklusive information till medlemmarna.En av de centrala frågorna är finansieringen – vi utreder olika alternativ och återkommer med förslag när dessa har utformats. Dock kan vi redan nu säga som det är att det kommer behövas ägartillskott, vilket innebär att kostnaden för renoveringen kommer att belasta samtliga medlemsorganisationer.SlutordetAvslutningsvis vill vi påminna om att det omfattande haveriet har drabbat hela vår stadsdel och att några snabba och enkla lösningar varken finns eller har funnits men att vi nu gör så gott vi kan och att vi vill uppmana alla andra att göra så gott de kan för att minska de negativa effekterna. Vi ska klara av den här situationen. Till dess är vårt syfte att i ett samarbete med er skapa så god miljö som möjligt under de rådande omständigheterna.I och med det passar vi på att önska er allaEn riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!— 
Vadim Azbel
/Styrelseledamot
Sopsug i Skarpnäck Samfällighetsförening
Anmärkning: Molnflygaren har reserverat sig mot beslut att renovera sopsugen.

Information från IP Only – inkoppling av bredbandstjänst 23 december

Byggchefen meddelar att arbetet fortskridit enligt plan och att aktivering/inkoppling av bredbandstjänst beräknas klart imorgon onsdag den 23 december.

Kunder som då kan koppla upp sig får ett SMS från IP Only med instruktioner.

Får du inte ett SMS betyder det att din anslutning inte är klar än. Det uppges bero på ett markavtal med kommunen (kommunal väg) som inte är godkänt. Det är viktigt att du inte bryter strömmen till installerad utrustning.

Vid frågor kontakta IP Only.

Senaste nytt till er som beställt fiber!

Information från IP Onlys byggchef:

“Entreprenören MostCom har som mål att få upp alla kunder som bor i etapp 5,6,7,8,9,10A

10B och etapp 11 innan jul. Övriga kunder kopplas in efter nyår.

Viktigt att fiberboxen som är monterad inne, har sin elsladd inkopplad . Den måste vara igång för att de ska se att allt fungerar.

Styrelsen

Fjärrstyr din motorvärmare/kupévärmare med de uppkopplade laddboxarna i garagen

Nu börjar det bli kallt ute och för er som inte aktiverat fjärrstyrning så är det ett hett tips att göra det via menyn ovan eller följande länk:
https://molnflygaren.se/registrera/

Fördelar
Du kan starta motor- eller kupévärmare via din mobil eller dator genom eluttaget som finns under laddboxen. Det är också möjligt att sätta ett schema, se elförbrukning, tända den inbyggda belysningen mm.

20kWh per månad ingår, vilket motsvarar en normalförbrukning av en motorvärmare.

Grävarbete Måndag 16/11

Grävarbeten inför kommande fiberanslutningen kommer att ske på Måndag 16/11 enligt information som vi fått från Telia.

Det är området mellan Tätorpsvägen 140 och 94 som är aktuellt. En del gropar ska grävas.

Begränsad tillgänglighet kan förekomma.

Styrelsen