Beslut från mark och miljödomstolen 230920

De skriver:

DOMSLUT

  1. Mark och miljödomstolen avvisar överklagandena i den del de avser LM:s (lantmäteriet) beslut om omprövning av Autopiloten ga:1 och Molntappen ga:1.
  2. Mark och miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt.

Detta innebar en seger för oss i Molnflygaren!

Vi slipper sopsugen, vi får sköta vår egen sophantering, hushållssopor och matavfall.

Vi har haft en lång och krånglig process som krävt juridisk expertis som nu är över.

Nu ska vi inleda markarbeten, beställa sopskåp och annat vilket vi hoppa vara klara under senhösten.

Jag vill tacka alla inblandade och speciellt till Pelle Beckman som ordnat med ritningar, presentationer och annat.

Klagande parter( olika brf på fältet) kan överklaga beslutet till Övre mark och miljödomstolen, men det är osannolikt att detta kommer att ska enl. expertis.

Styrelsen Molnflygaren/ Lasse Brodén ordförande

Nu är sommaren här!

Ett tydligt tecken är att sommarjobbarna dyker upp här och där i vårt område för att göra fint för allas trevnad.
Många av oss åker bort under sommaren, glöm inte att be någon granne titta till huset och lämna gärna ett telefonnummer om något skulle hända.
Den stora frågan för styrelsen har ju varit sophanteringen och tyvärr har vi inga besked att komma med. Vad vi har förstått så är det i slutfasen av ett beslut så vi håller tummarna att allt är klart efter sommaren.
Styrelsen önskar alla medlemmar en fin sommar

Aktuellt om sophanteringen

Som vi har informerat om tidigare kommer vårt ärende att avgöras av mark och miljödomstolen.

Just nu ligger det hos domstolens tekniska råd för bedömning.

När rådet sagt sitt kommer domstolen att besluta om nästa steg. Det troliga är att det slutliga avgörandet dröjer till hösten.

(mer finns att läsa i tidigare inlägg 26/11 -22, 20/12-22 och 28/2 -23)

Styrelsen

Se över häckarna mot Tätorpsvägen och cykelbanan.

Problem med sikten och därmed säkerheten för gående och cyklister som rör sig på cykelbanan. Ni som har en häck som växer över mot cykelbanan bör snarast se till att den klipps ner.

Just nu stor olycksrisk!

Verktyg för detta ändamål finns att låna av samfälligheten.

Styrelsen

Vårens städ och fixardag.

Ett stort TACK till alla medlemmar som gjorde ett fantastiskt jobb, denna soliga lördag!

Ett speciellt tack till Tore som skötte musikunderhållningen vid grillen, med sitt dragspel.

Kompletterande sandsopning kommer att ske kommande vecka.

Ni som inte hade möjlighet att vara med i lördags, kan tala med sin etapprepresentant om det finns något som behöver göras under våren, eller se efter på egen hand.

Styrelsen

Möte med Nytida 27/3

Den här sidan är för medlemmar i Molnflygaren.
För att se innehållet behöver du skriva in samma kod som till miljöstugan.
Kan du inte koden så fråga din granne.

Den här sidan är för medlemmar i Molnflygaren.
För att se innehållet behöver du skriva in samma kod som till miljöstugan.
Kan du inte koden så fråga din granne.