Till alla medlemmar i Molnflygarens Samfällighet

 Nu är det snart dags för NewEl att påbörja arbetet med att byta våra gamla motorvärmaruttag till moderna uttag som kan styras från din mobiltelefon. Dessa kan på ett elsäkert sätt ladda hybrid och elbilar.

Beslut om detta togs på årsstämman och dessutom hade vi den stora turen att få pengar från Klimatklivet vilket betyder att 50% av investeringen betalas av Naturvårdsverket.  Arbetet kommer att sättas igång v. 8 och kommer vara klart ca v. 16. Det kommer att läggas en lapp i brevlådan en vecka innan det är dag för ditt garage. Lappen kommer att delas ut av NewEl. 

Har du mycket på väggarna i garaget så är det dags att börja städa. Det måste vara tomt en meter på vardera sida om ditt nuvarande motorvärmaruttag. Saker som inte slängs kan du placera mitt på din garageplats. Det är dock nödvändigt att montörerna lätt kommer runt. 

Om du har larm i ditt garage, glöm inte att stänga av detta!

Det kommer att finnas en låst container (samma kod som till miljöstugorna) där kan du slänga gamla grejer. Containern kommer att placeras på gästparkeringen vid den södra miljöstugan dvs den som ligger nära träfflokalen.

 När det är dags för montering i din länga ska ingenbil stå där. Vi kommer att tillåta parkering i området där det finns möjlighet. Det måste dock finnas utrymme att komma fram med andra fordon tex utryckningsfordon. 

För att fortlöpande få information om vilka garage som är klara gå till www.molnflygaren.se/laddboxar

Montörerna kommer att börja med garagen 55 -72 v. 8 ( Tätorpsv. 25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,53,55,57,104,102,100,98 och 96.

Föreningslokalen kommer inte att kunna bokas under tiden som Newel är i området och monterar uttagen. Den kommer att användas av personalen för allt material och som lunchställe.

Det är viktigt att alla garageplatser är färdiga när du/ ni får besked om montering. Väntetid kostar pengar!

Styrelsen