Aktuellt om sophanteringen

Som vi har informerat om tidigare kommer vårt ärende att avgöras av mark och miljödomstolen.

Just nu ligger det hos domstolens tekniska råd för bedömning.

När rådet sagt sitt kommer domstolen att besluta om nästa steg. Det troliga är att det slutliga avgörandet dröjer till hösten.

(mer finns att läsa i tidigare inlägg 26/11 -22, 20/12-22 och 28/2 -23)

Styrelsen