Aktuellt om sopsugen

Vad har hänt hittills?

Sopsugen har varit ur funktion sedan november 2019.

Sopsugssamfällighetens styrelse har beslutat att renovera den befintliga anläggningen. Ingen vet idag hur lång tid det kommer att ta eller vad det kommer att kosta. Upp mot 150 miljoner totalt har nämnts vilket skulle innebära cirka sju miljoner för Molnflygarens del eftersom vår andel är fem procent. Vi reserverade oss mot beslutet.

Vi vill lämna Sopsugen och i stället ordna vår egen sophantering. Vår bedömning är att den kan ordnas betydligt snabbare, billigare och kanske med längre teknisk livslängd.

Vi har samarbetat en del med Jubileumshusen tvärsöver gatan som är i samma situation som vi, och tillsammans med dem haft viss juridisk hjälp. Vi har båda aktualiserat utträde ur Sopsugen men har nekats detta av Sopsugens styrelse.

Vad händer nu?

För att en överenskommelse om utträde nu ska komma till stånd krävs att Sopsugens stämma säger ja. Vi lämnar därför en motion om utträde i slutet av den här veckan, gemensamt med Jubileumshusen, för behandling på Sopsugens årsmöte i maj. (Motionen kommer inom kort att ligga under Protokoll & Dokument på hemsidan).

Om årsmötet beviljar motionen måste vårt utträde godkännas av Lantmäteriet. Om stämman i stället säger nej kan vi gå direkt till Lantmäteriet och begära omprövning och därmed utträde. Eftersom det då råder oenighet blir processen hos Lantmäteriet mer komplicerad – och dyrare.

Men vår förhoppning är att vi får positiva besked från såväl Sopsugen som Lantmäteriet så att vi helt och hållet kan rikta vår energi mot att utveckla vår egen sophantering.

Styrelsen