Ändrat datum för vårens städ och fixardag!

Den äger rum Lördagen den 15 April. Mer information kommer från era etapprepresentanter.

Ändrat datum pga brist på containrar, helgen 22/4

Styrelsen