Ang. fiber i området

 

 

 

I dagarna har ett bolag som heter Stadsnätsbolaget skickat ut ett informationsbrev som de följer upp med personliga besök i området. I informationsbrevet ger de intrycket av att vara ett statligt bolag men så är inte fallet. Enligt uppgift kommer de att söka tillstånd hos Lantmäteriet (Ledningsrätt) för att få gräva ner fiberkabel i området. I denna fråga har föreningen veto.

 

Styrelsen rekommenderar fastighetsägarna i Molnflygaren Samfällighetsförening att inte skriva på några avtal med Stadsnätsbolaget. Har ni gjort det kan ni hävda er ångerrätt (två veckor) enligt konsumentköplagen.

 

Enligt stämmobeslut på årsstämman 2017-11-23 skall en fibergrupp bildas för att arbeta med denna fråga. Några medlemmar har i dagsläget anmält sitt intresse för gruppen. Det finns några platser kvar, anmälan går att göra till 28/2.

 

Styrelsens uppfattning är att denna grupp ska få ta fram ett förslag som är billigast och bäst för våra medlemmar. Vi tror att detta bäst uppnås om leverantören och styrelsen samarbetar då kan till exempel befintlig infrastruktur användas och uppgrävning av området undvikas, vilket sannolikt borde påverka priset positivt.

 

Varje medlem bestämmer fortfarande om dom vill ansluta sig till fiber och står därmed för sina egna kostnader. Comhem kommer fortsatt att finnas kvar.

 

 

 

Har du några frågor tveka inte att kontakta styrelsen.

 

Hälsningar Styrelsen