Ansvarsförbindelse vid lån av träfflokalen

Träfflokalen ligger på Skarpnäcks Gårdsväg 85.

Träfflokalen kan bokas av medlemmar i samfälligheten Molnflygaren. Den som har bokat
träfflokalen får nycklar av lokalansvarige samt betalar en avgift på 100kr/dag samt en
depositionsavgift på 500kr. Depositionsavgiften betalas tillbaka efter avsyning av städning och återlämnande av nyckel.

Lokalen ska vara utrymd och låst senast 24.00 på vardagar och senast 02.00 på helger.

Ordningsregler för trivsel och säkerhet

  • Högst 30 personer får vistas i lokalen. Risken för brand ska beaktas, till exempel tända ljus och marschaller. Den som lånar lokalen ansvarar för personsäkerheten i händelse av brand.
  • Boende i närområdet får inte störas, varken under den tid som mötet/festen pågår eller därefter. Om det är ungdomar som har fest är den som står för bokningen av lokalen skyldig att förvissa sig om att allt står rätt till. Denne får också bemöta eventuella klagomål.
  • Lokalen ska städas och porslin, bestick m.m. diskas. Om detta inte gjorts ordentligt kommer depositionsavgiften att reduceras eller inte återbetalas. Detsamma gäller vid nedskräpning/förorening i området runt lokalen.
  • Om byggnad, inredning eller innehåll i lådor och skåp skadas måste den som står för bokningen betala ersättning eller införskaffa nytt likvärdigt.
  • Den som har lånat lokalen ska lämna tillbaka nyckeln till den lokalansvarige. Hen förbinder sig också att närvara vid avsyningen om det skulle behövas.
  • I lokalen finns anslaget de ordningsregler som gäller.