Äntligen – lantmäteriet har sagt ja till vår egen sophantering

Precis lagom till årsmötet i förrgår kom beslutet från lantmäteriet! Det innebär att vi får ordna vår egen sophantering här i området. Men – beslutet kan överklagas till och med 19 december. Så till dess är ingenting helt klart.

Lantmäteriets beslut innebär i korthet:

  • att vi får ordna vår egen sophantering med sopkärl på det sätt som vi har planerat. Lantmäteriet anser att en godtagbar hantering av avfall på så sätt kan nås, att våra beräknade kostnader är skäliga och att trafiksäkerheten inte påverkas nämnvärt. Därför finns ingen anledning att vi skulle anslutas till sopsugen.
  • att vi får ställa upp våra sopkärl på stadens mark. Detta eftersom vi, precis som tidigare, har s k utrymmesservitut på stadens mark för det som ingår i vår gemensamhetsanläggning.
  • att vi inte behöver betala någonting till sopsugen för den renovering som har genomförts.

– att kostnaden för lantmäteriets arbete, ca 350.000 kr, delas lika mellan oss, delägarna i Jubileumshusens samfällighetsförening och Stockholms kommun. Det innebär alltså ca 116.000 eller ca 733 kr per fastighetsägare för vår del. 

Den som vill veta mer kan som fastighetsägare läsa dokumenten på lantmäteriet.se. Man loggar in på Min sida med bank-id, och letar sig sedan fram till de senaste handlingarna. Ärendet har nr AB221057.

Styrelsen