Arbetet kring vattenläckan

Alla grunder har idag den 25 Maj undersökts . Vi har letat efter vattenläckor från vår fjärrvärme. Inga synliga läckor har upptäckts.

Vi påträffade dock döda råttor, mycket byggskräp, virke och sopor i  en del grunder. Fortsättning följer.