Arbetsgrupp kring fiber

Enl. beslut från 2017 årsmöte ska en arbetsgrupp tillsättas för att se över frågan kring möjligheten med fiber (snabbt internet) i samfälligheten.

Höra av dig till styrelsen om du har kunskap kring detta och vill deltaga. Kan bli 3-4 möten under året.

Hälsningar från Styrelsen