IP Only och fiber

Angående fiberanslutning från IP Only. Det är upp till var och en att teckna avtal med IP Only. Styrelsen ser positivt på möjligheten att nu på detta sätt lösa fiberfrågan i området. Dessutom för oss på ett förmånligt sätt.

Det är tänkt att den befintliga kanalisationen som finns ska användas, för att i största möjliga mån undvika grävning. Möjlighet att ansluta sig i efterhand finns, men då till ett annat pris. Det finns nu ingen arbetande fibergrupp i ämnet.

Styrelsen

Fiber i Molnflygaren

Medlemmar i Molnflygarens samfällighet har fått ett förslag på fiberanslutning från företaget IP Only. Det är fritt för var och en att teckna sitt avtal. Vi kommer att behålla Comhem för de som inte är intresserade av fiber. Flera samfälligheter i området har även de fått detta erbjudande.

Styrelsen kommer att ta upp saken på nästa styrelsemöte den 16/9.

Mer information kommer när vi vet mera.

Styrelsen för Molnflygaren