Arbetsgrupp kring fiber

Enl. beslut från 2017 årsmöte ska en arbetsgrupp tillsättas för att se över frågan kring möjligheten med fiber (snabbt internet) i samfälligheten.

Höra av dig till styrelsen om du har kunskap kring detta och vill deltaga. Kan bli 3-4 möten under året.

Hälsningar från Styrelsen

Snöröjning

Hej!

Nu har vi åter fått vinter i vårt område. Allt kring snöröjning och sandning sköts av Trivselträdgårdar, vår nya entreprenör.

Styrelsen har gått igenom vart snön kan läggas upp sedan tidigare. Synpunkter vart snövallar hamnar, vart snön läggs på hög, ska skickas till styrelsen med e-post. Kom ihåg att det är trångt i området.

Den personen som plogar ska få göra sitt jobba fred och inte bli avbruten, verbalt attackerad eller på annat sätt utsättas för oförskämdheter.

Styrelsen