Påminnelse om fullmakten

För drygt en vecka sedan fick alla i sin brevlåda en kallelse till extrastämma om sophanteringen (med uppmaning, av coronaskäl, att lämna synpunkter i föreningsbrevlådan i stället för att närvara fysiskt). Som vi berättade där behövs fullmakt från alla medlemmar för att styrelsen ska kunna jobba vidare med att ordna en permanent sophantering!

Vi vill därför påminna alla som ännu inte lämnat fullmakt och röstsedel att göra det så snart som möjligt. Dessa dokument har alla fått tillsammans med kallelsen. De lämnas i brevlådan utanför föreningskontoret Tätorpsvägen 190.

I fullmakten ska fastighetsbeteckningen anges. De som är osäkra på den hittar uppgiften i självdeklarationen.

Mejla styrelsen om något är oklart.

Styrelsen

Sandsopning

Ett säker vårtecken är när sandsoparen kommer. Vi har upphandlat tjänsten och bokat att det sker under vecka 13, veckan före påsk.

Styrelsen