Trädgårdsavfall

Nu är är våren här och även kärlen för trädgårdsavfall som nu är framställda.

Endast trädgårdsavfall. För mer info vad som är trädgårdsavfall, se hemsidan.

Skyddrum och förråd

Vi har fått ett förläggande från MSB (myndighet för samhällsskydd och beredskap) kring våra skyddsrum. De har besiktas och ska åtgärdas under April och Maj månad. Detta innebär att de som har förråd i skyddsrummen måste se till att de öppnas. Var uppmärksam på kommande information som t.ex insamling av nycklar mm. Information kommer att sättas upp på dörrarna till skyddsrummen och på hemsidan.

Arbetet kommer att utföras av Andre Samuelsson Skyddrum AB.

Frågor kring detta skickar ni till: styrelsen@molnflygaren.se

Hälsningar från Styrelsen

Information om sopsug

Vad händer med vår sopsug?

Som vi tidigare påpekat så är det stora problem med rostskador och annat som gör att vår del inte fungerar som vanligt. Undersökningar pågår. Så länge det kommer nederbörd förvärras läget med vatteninträngning.

Troligt att vi inte har någon fungerande sopsug under en längre tid.

En preliminär beräkning på att restaurera anläggningen ligger på runt 20 milj kr. Vår del ca 1 milj.

Styrelsen

Solcellsgruppen informerar

Från årsmötet 2019 bildades en grupp som skulle se över möjligheten att samfälligheten skulle ordna med solceller för elproduktion.

Det går inte att genomföra bl.a av juridiska skäl.

Istället inbjuder gruppen till ett informationsmöte den 23 mars kl 19.00

i träfflokalen, Skarpnäcks Gårdsvägen 85.

För dig som själv funderar på att sätta upp solceller på ditt eget tak och vill veta mer. Om det blir fler som installera solceller finns ev. möjligheten att få ner kostnaden.

Hälsningar från solcellsgruppen. Anderas, Bjare, Anna och Lasse

Lokalansvarig sökes! Nu tillsatt 9/1.

Styrelsen söker en eller två medlemmar som ska se till att uthyrning av vår träfflokal fungerar. Uppdraget är bl.a att se till att städning är genomförd utlämning av nyckel och rapportera till styrelsen vid fel och brister i lokalen.

Nuvarande arvode är 8000:-/år före skatt. Hör av er till styrelsen omgående!

styrelsen@molnflygaren.se

Dags för Årsmöte!

Torsdag 28/11 kl. 19.00 i Skarpnäckskyrkan

Trevligt att träffa gamla och nya grannar. Kaffe/Te och bulle serveras från kl. 18.30.

Välkomna!

Motorvärmare/laddboxar

Angående debitering vid användande av Motorvärmaruttag/Laddboxar.

Nu är det hög tid för Molnflygaren att börja debiteringen för förbrukningen av el i våra Motorvärmaruttag/Laddboxar. Som tidigare meddelats kommer användningen kosta 2:50 kr./kWh, utöver dom 20 kWh/månad som ingår.

Första debiteringen som gäller förbrukningen från Maj – Augusti kommer att läggas på Decemberdragningen som görs ca. 28 november.

Därefter kommer dragningarna att göras kvartalsvis med en månads fördröjning.

Förbrukningen för September – November kommer läggas på Januaridragningen som görs runt 28 december.

Förbrukningen för December – Februari kommer läggas på Aprildragningen som görs runt 28 Mars osv.

Vi har noterat att nu när det börjar bli kallt så kommer fler och fler upp i användning över 20 kWh/månad som är gratis. Våra gamla motorvärmarurtag var tidsstyrda så att man bara drog ström 3 timmar per användningstillfälle. Dom nya motorvärmarurtagen/Laddboxarna ger ström kontinuerligt vilket gör att man lätt kommer upp i förbrukning över 20 kWh/månad om man inte fjärrstyr eller programmerar sitt motorvärmaruttag.

Styrelsen uppmanar därför medlemmarna att registrera sig så att man får en inloggning och kan fjärrstyra och förprogrammera sitt Motorvärmaruttag/Laddbox så att man inte får en oväntat stor utgift.

Man kan då även se sina aktuella förbrukningssiffror samt stänga av uttagen helt om man så önskar.

Webadress för registrering:  https://molnflygaren.se/registrera/ 

Styrelsen/Tomas Rothlin, Kassör.