Yttrande till mark och Miljödomstolen.

Igår skickade vi in ett yttrande till mark och miljödomstolen i Nacka.

Det är ett svar på de överklaganden som skickats in från sju olika bostadsrättsföreningar på fältet. Vi vill ju ha ordning på sophanteringen, sköta den på egen hand, utan inblandning av sopsugen.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla inblandade i detta omfattande arbete.

Styrelsen/Lasse

Miljöstugorna, ny skyltning.

Vi fick ett förslag från en medlem angående de överfulla pappbehållarna i våra miljöstugor. Vi har nu ändrat om lite.

Så är det nu mer plats för papper/kartong och mindre för plast. Tryck gärna ihop förpackningarna, vik kartonger så blir det ännu mer plats.

Styrelsen

Sopsugen – flera överklaganden

Igår gick tiden ut för möjligheten att överklaga lantmäteriets beslut om vår sophantering. Flera bostadsrättsföreningar inom Sopsugssamfälligheten har överklagat beslutet vilket innebär att de skickas vidare till mark-och miljödomstolen. För att precisera sina yrkanden har samtliga begärt anstånd. Vi vet alltså inte mer än så i dagsläget utan får avvakta vidare utveckling.

Styrelsen

Äntligen – lantmäteriet har sagt ja till vår egen sophantering

Precis lagom till årsmötet i förrgår kom beslutet från lantmäteriet! Det innebär att vi får ordna vår egen sophantering här i området. Men – beslutet kan överklagas till och med 19 december. Så till dess är ingenting helt klart.

Lantmäteriets beslut innebär i korthet:

  • att vi får ordna vår egen sophantering med sopkärl på det sätt som vi har planerat. Lantmäteriet anser att en godtagbar hantering av avfall på så sätt kan nås, att våra beräknade kostnader är skäliga och att trafiksäkerheten inte påverkas nämnvärt. Därför finns ingen anledning att vi skulle anslutas till sopsugen.
  • att vi får ställa upp våra sopkärl på stadens mark. Detta eftersom vi, precis som tidigare, har s k utrymmesservitut på stadens mark för det som ingår i vår gemensamhetsanläggning.
  • att vi inte behöver betala någonting till sopsugen för den renovering som har genomförts.

– att kostnaden för lantmäteriets arbete, ca 350.000 kr, delas lika mellan oss, delägarna i Jubileumshusens samfällighetsförening och Stockholms kommun. Det innebär alltså ca 116.000 eller ca 733 kr per fastighetsägare för vår del. 

Den som vill veta mer kan som fastighetsägare läsa dokumenten på lantmäteriet.se. Man loggar in på Min sida med bank-id, och letar sig sedan fram till de senaste handlingarna. Ärendet har nr AB221057.

Styrelsen

Trädgårdsavfall

Nya bud kring sista tömningen av trädgårdsavfall. 11/11 är det som gäller i år.

Styrelsen

Stulen utrustning till våra laddstationer

En medlem upptäcke imorse att två antenner var borta i etapp 3 och 10.

Ser ut som en vit liten knubbig tallrik. Håll utkik!

Medför störningar i systemet. Är polisanmält och anmält till Newel.

Ingrip ej om ni påträffar misstänkt gärningsman. Ring istället 112!

Uppdatering: Idag 1/11, allt åter uppkopplat. Tack Newel!

Styrelsen

Respektera våra gästparkeringsplatser!

Våra gästparkeringsplatser är till för våra gäster. Vilka regler som gäller framgår på kortets baksida.

Till exempel, er andrabil i hushållet ska inte stå på gästparkeringen, vänner och bekantas p-problem (fältet) får inte stå på vår gästparkering med utlånat gästparkeringskort.

Alternativet till våra nuvarande parkeringsregler är att vi anlitar ett p-bolag som sköter all parkering. Med avgifter och kontrollavgifter enl. norm.

För den som engagera sig som parkeringsansvarig, hör av er till styrelsen.

Styrelsen

Möte med lantmäteriet den 7/11

Alla fastighetsägare har i dagarna fått en kallelse till ett möte med lantmäteriet.

Gäller vår framtida sophantering, som styrelsen jobbat med i flera år.(läs på molnflygaren.se)

I kallelsen finns dokument som är bra att läsa.

Styrelsen återkommer med mer information i mitten/slutet av nästa vecka kring fullmakter mm.

Styrelsen