Utebelysningen

Nästa vecka planerar Eltjänst att byta ut all led-belysning i området.
Vi får hoppas att problemen med lamporna därmed är lösta.
Trevlig Helg!

Inbrott i området

Både våra garage och förråd har haft påhälsning av tjuvar se senaste nätterna.Var uppmärksam på skumma personer.Ta in värdesaker. Ser ni något misstänkt, ring polisen.

Information från Dagiset Molntappen

Betr. Fsk Molntappen Tätorpsvägen 59
Den 9-10/3 kommer entreprenören att suga ut lösullen på vinden i förskolan. Sugbilen kommer att placeras på baksidan av förskolan mot allmänningen.
Ljudnivån från sugaggregatet motsvarar ljudnivån på en gräsklippare.

Har ni några frågor kontakta:

Mats Wallberg Projektbyrån
Tel. 070-499 05 57
mats.wallberg@projektbyran.se

Utebelysningen

Som en del medlemmar redan har noterat, har utebelysningen (led) på en del ställen i området försvagats,lyser med nedsatt kapacitet. Allt är anmält och kommer åtgärdas.Garantiärende.
Hälsar Styrelsen

Vart tar matavfallet vägen?

Tack till er som samlar in matavfall!
Vi samlar matrester i de små bruna papperspåsarna,går upp till miljöstugan,lägger påsarna i kärlen.
Matavfallet körs en gång i veckan till Gladökvarn i Huddingen. Där produceras biogas.
Om man räknar lite grovt på 4 kärl á 50kg/vecka som hämtas från oss x 50 veckor, så blir den totala mängden 10 ton!
Av dessa 10 ton produceras biogas vilket motsvarar hela 500l diesel!
Bra jobbat! /Hälsningar från styrelsen

Renovering av Daghemmet Molntappen

Information från SISAB till boende i Molnflygarens Samfälliget
Kommande renoverings- och ombyggnadsarbeten
Under våren kommer ett större renoverings- och ombyggnadsarbete pågå på förskolan Molntappen.
Bland annat så kommer det borras för bergvärme, fastigheten får nya ytskikt och vi kommer utföra smärre hyresgästanpassningar.
Anlitad entreprenör kommer påbörja sin byggetablering under vecka 4 och arbetet beräknas vara slutfört senast vecka 26.
Vår förhoppning är att planerade arbeten ej kommer att störa omkringboende i någon större omfattning.

Eventuella frågor besvaras av förvaltare Annmari Norberg, SISAB
08-508 433 04 alt. annmari.norberg@sisab.se

Att köra bil i vårt område

Var försiktig med bilkörning i vårt område.Bra om vi kan påminna varandra när det går lite för fort. Det är krypkörning som gäller!!!

Hälsningar från styrelsen

Lufta elementen.

Snart dags för kyligare dagar.En del renoveringar har skett i området. En stor ventil har bytts ut.Det kan finnas luft i värmesystemet.
Hög tid för dig som inte luftat elementen att göra det. Om ni är osäkra hur detta ska genomföras, fråga en granne eller kontakta mark och materialansvariga.
Hälsningar från styrelsen