Snyggt i vårt område

Tack till alla som deltog på vår städdag i lördags.  Tack vare er ser området fint och vårdat ut.

Hälsningar från Styrelsen

Garageinformation

Nu är låsdetaljen och handtaget bytt på samtliga garageportar. De passade även på att smörja de rörliga delarna.

Vi har haft en del problem med inbrott/inbrottsförsök den senaste tiden. Håll ögonen öppna efter obehöriga.Vb. Ring polis.

Tydligen går obehöriga runt och känner om vi låst portarna, så vi får inte glömma att låsa porten själva.

Den som vill justera eller ta bort sin gummilist, får göra det på egen hand. Tänk på att löv och skräp kan blåsa in i garaget om ni gör listen för kort.

Fel och brister på porten, tacksamt för e-post eller brev. Notera då portnummer.

 

Stänga och låsa garageporten.

Okända personer går runt och känner om vi låst garagen. Viktigt att vi ser till att garageportarna är låsta. I helgen har dörr stått olåst, okända gått in och rotat runt i garagelängan. /Lasse

Rost runt lås

 

Detalj runt låset på våra garageportar ska bytas på samtliga portar.

Bytet kommer att ske 9- 23 April.

Ca. 90 garage är färdiga.

 

Inga förberedelser från vår sida krävs. Garantiärende.

 

Skadedjur, råttor

Vi vill inte ha några råttor i vårt område. Lägg därför inte matrester o.dyl på marken till fåglarna. Finns det mat så kommer råttorna som ett brev på posten.

Nya snöredskap

Föreningen har köpt in nya stora snöskyfflar, som ni kan låna av Stig och Najda.

I miljöstugorna finns snö-rakor (långa redskap att dra ner snö från t.ex bodar)

Sedan tidigare finns utmärkta ishackor, med bra tyngd, att låna.

Styrelsen  / Lasse B

Påkörda garageportar

Det är trångt mellan garagen. Det kan hända att man av misstag kör in i grannens garageport. Det är då fullt rimligt att man då anmäler skadan och tar sitt ansvar. Om detta inte sker, anses det av polisen som en smitning. Detta skriver jag speciellt till dig som tryckt till port 283.

Hälsningar  styrelsen /Lasse B

 

 

För kännedom

I måndags, när Sita skulle hämta grovsoporna i den Norra miljöstugan, hade någon medlem placerat ett antal tunga betongklumpar, och tryckt regelvirke i den gröna behållaren. Ovanpå detta kvistar och grenar

Detta resulterade i en förstörd behållare, extra arbete för Sitas personal som fick handplocka byggavfallet. Maskineriet orkade inte med tyngden (max belastning 400 kg)

Hyr ett släp istället, frakta själv ditt byggavfall till Östberga/Högdalen.

Styrelsen

Sommarjobbare

Ett duktigt gäng sommarjobbare som gjort fint i vårt område. De har bl.a
målat och rensat ogräs. Roligt och viktigt att det ser fint och prydligt ut i vårt område. Allt under ledning av Najda och Stig.

Tack för ett gott jobb!