Containrar för hushållssopor

2 stycken är utplacerade, en vid Statarlängan och en vid Miljöstugan Tätorpsvägen (karta finner du här). Lägg inga sopor i sopsugen då de ligger kvar i röret och vi vet inte hur länge detta stopp varar.
Frågor som dyker upp:

Vad har hänt? Anläggningen i hela Skarpnäck är avstängd, då flera skador på rör (bl.a rost) har gjort att vatten trängt in i systemet. Det intensiva regnandet har gjort att rören som transporterar våra sopor är fyllda med vatten. Tänk er en dammsugarslang med hål i nedsänkt i vatten.

Hur länge kommer sopsugen vara avstängd? Oklart. Ett omfattande arbete är igång, vi får mer info i bästa fall efter julhelgerna.

Miljöstugorna fungerar som vanligt.

Gå till karta

Sopsugen

Vi har fått meddelanden om att en kris och beredskapsplan aktivitets när det gäller sopsugsanläggningen. Detta innebär att det kommer att ställas ut containrar i området. Vi har ännu inte fått besked om när men återkommer så fort vi vet.
Hälsningar Styrelsen

Till alla som har förråd i våra skyddsrum!

Om du inte kan vara med själv vid besiktningen, glöm inte att lämna förrådsnyckeln namnad och märkt i föreningens brevlådan senast söndagkväll eller lämna nyckel kl 10.00 imorgon på kontoret. Alla som är berörda har tidigare fått meddelande om detta.
Styrelsen

Parkeringsbestämmelser

 

Vårt område har ett fåtal gästparkeringsplatser.Ett par medlemmar i vår förening har till uppgift att kontrollera att dessa används så som det var tänkt, det vill säga endast av våra besökare. Alternativet är att vi skulle anlita ett parkeringsbolag vilket fler andra föreningar gör. Det skulle dock bli betydligt dyrare. Dessutom skulle ett p-bolag innebära en hårdare indrivning av p- böter.

Att vara parkeringsvakt tillhör inte en av de populäraste uppdragen att ha i vår förening.Vi är glada att det finns två personer som vill ta på sig denna otacksamma uppgift. 

Reglerna är enkla

  • Dina gäster måste ha en gul parkeringslapp synlig i bilens vindruta. 
  • Bor du här får du inte parkera på en gästplats.
  • Skulle du av någon anledning behöva stå på en gästparkering, maila styrelsen så kan du få ett tillfälligt ok. 

Vi använder aldrig Facebook som forum, är du mån om att förbättra vårt område maila frågor och synpunkter till oss.                          

Trevlig Påsk önskar vi er!

Styrelsen

Sopsugarna avstängda

Vi har fått meddelande om att det tränger in vatten i vårt sopsugssystem. Det kommer att ställas upp fem stycken behållare vid varje miljöstuga där hushållssoporna ska slängas. Vi återkommer när felet är åtgärdads.

Styrelsen

Sandsopning!

I nästa vecka är det dags för ett av områdets vårtecken, sandsopningen. Innan måndag (vi vet inte exakt dag) behöver du/ ni sopa bort grus från kanter,inga grushögar och inga kvistar. Glöm inte bort våra gemensamma ytor förråd, vid rabatter och även framför våra garage. Ju noggrannare vi är desto finare blir det.

Vårliga hälsningar från Styrelsen


Container på plats!

Nu kan städningen av garagen börja. När lås kommer så är koden densamma som den till miljöstugorna.

Trevlig helg önskar styrelsen

Laddstolpar

Fick idag information om att bidraget till laddstolpar kommer att försvinna 2019. Vi som har fått beviljat, kommer att få bidraget utbetalt under 2019. 

Tyvärr är ju även solcellsbidraget halverat, beroende på vilken regering vi till slut kommer att få kan dessa beslut rivas upp

Inbrott

Under fredagen eller natten till lördagen
skedde ett inbrott i ett av husen i vårt område.Håll lite extra koll och ring polisen om ni ser något misstänkt. Tänd gärna utebelysningen!
Styrelsen