Värmen i hängrännorna

Nu har värmen i hängrännorna varit på i över en månad och styrelsen har varit runt och tittat.

Det är flera faktorer som samverkar på de platser där vi har problem med isbildning. Dels lutar marken in mot garaget vilket gör att vatten samlas där och sen fryser. Dels att det kommer vatten eftersom hängrännorna är frusna och smältvatten från taket droppar direkt ner framför garagen.

Det som försöket innebär är att en värmeslinga lagts i hängrännor och i stupröret som går ända ner till brunnen så att allt smältvatten har fri väg bort.

Styrelsens slutsats är att det ser bra ut. De garage som har värmeslinga i sina rännor har inte haft några problem med isbildning så vitt vi kan se eller fått höra. De garage som saknar värmeslinga verkar däremot ha haft en hel del problem med is i vinter.

Se själv hur det ser ut: