Autogirot försenat!

Av den anledningen är Maj månads avgift är ej ännu dragen från era konton.

Kommer ske så fort som möjligt.

Styrelsen