Avbrott varmvatten

Stockholm exergi behöver göra en reparation på fjärrvärmenätet med kort varsel.

Inget varmvatten 20200805 från kl. 10.00 till 20200805 kl. 15.00.

Styrelsen