Bänkar i området

I vårt område har vi ett flertal bänkar, dels under bar himmel men även några under tak. Nu vill vi ha reda på vad ni tycker om de som finns under tak. Kan man utnyttja ytorna till något annat, eller använder du dem själv? Spana in aktuell fråga som tar upp just detta.

Tillhör du dem som tycker vi ska ta bort dem och använda platsen till något annat? Då ska du passa på och skriva en motion (förslag) till styrelsen och lämna in det senast 30 september så tas det upp på den årliga stämman in oktober.