Belysningen i området

Nu fungerar återigen belysningen i området, med undantag för två lampor där grävning måste ske. Detta kan göras först när tjälen försvunnit ur marken. Grävningen kommer att ske vid gångvägen mellan TV 96 och 104.

Mer information går att få hos Stig och Naida.