Beslut från mark och miljödomstolen 230920

De skriver:

DOMSLUT

  1. Mark och miljödomstolen avvisar överklagandena i den del de avser LM:s (lantmäteriet) beslut om omprövning av Autopiloten ga:1 och Molntappen ga:1.
  2. Mark och miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt.

Detta innebar en seger för oss i Molnflygaren!

Vi slipper sopsugen, vi får sköta vår egen sophantering, hushållssopor och matavfall.

Vi har haft en lång och krånglig process som krävt juridisk expertis som nu är över.

Nu ska vi inleda markarbeten, beställa sopskåp och annat vilket vi hoppa vara klara under senhösten.

Jag vill tacka alla inblandade och speciellt till Pelle Beckman som ordnat med ritningar, presentationer och annat.

Klagande parter( olika brf på fältet) kan överklaga beslutet till Övre mark och miljödomstolen, men det är osannolikt att detta kommer att ska enl. expertis.

Styrelsen Molnflygaren/ Lasse Brodén ordförande