Biltrafik i området

Kan vara bra att vi påminner varandra igen om att vara försiktiga med att köra bil i området.
Det är krypfart som gäller!!!
Meddela styrelsen om posten,taxi, sand/plogbilen kör för snabbt i området.
Vi måste vara rädda om varandra.
Styrelsen