Bra att veta om el-garageöppnare

På insidan av garageporten, finns en dekal som upplyser om vilka el-öppnare som är godkända av port-tillverkaren.

Om annan icke godkänd el-öppnare installeras, upphör garantin på garageporten. Detta är viktigt att känna till.

Hälsningar styrelsen