Till er som renoverar era badrum

När era hantverkare rengör sina verktyg efter avslutat arbete ,med t.ex flytspackel, kakelfix, tätskickt etc. så ska givetvis inte dessa rester spolas ner i dagvattenbrunnarna.

Det blir stopp i brunnarna, vilket kan bli både kostsamt och besvärligt att rensa upp. Ev. rester rinner sedan ut i  Flatensjön.
En kartong kan användas, där resterna av bruk mm istället hamnar. Stå och spola på er egen tomt t.ex gräsmattan