Dags för att måla!

Garagegavlar, detaljer runt garage, baksidor av garage och bodar. Det finns flera gemensamma ytor som behöver målas.

Du som vill hjälpa till att göra fint i området, hör av dig till styrelsen!

Arvode utgår.

Styrelsen