En sopsug byts ut

Markutkastet vid Tätorpsvägen 58 kommer att bytas ut. Några reservdelar finns tyvärr inte att få tag i. Nytt markutkast är beställt av Envac AB, som är det företag som sköter drift och underhåll.

Arbetet med att byta ut markutkastet kommer med stor sannolikhet att påbörjas om ca 14 dagar.