Engagera dig mot biogasfabriken?

Vill Du stoppa bygget av en stor biogasfabrik nära infarten till vårt område? Den 12 maj 2010 kommer politikerna i Stockholm att fatta beslut i saken. Om Du vill vara med och påverka måste Du engagera Dig NU. Du kan skaffa information om hur Du kan påverka via internet t ex genom att gå in på hemsidan “altasjon.nu“. Inom samfälligheten kan Du kontakta Carina Hild, Tätorpsv 186,carinahild@hotmail.com.