Fel på belysning vid garage och gatubelysning

Fel på belysning vid etapp  2-4. Belysning vid garage och vissa gatulampor ur funktion. Vidare felsökning kommer att ske av elektriker som ska tillkallas.