Fel sopor i miljöstugan

Det visar sig att det slängs fel sopor i miljöstugan. Tidningar, glasflaskor och metallburkar är INTE TILLÅTNA i miljöstugan utan de ska slängas i återvinningen.